logo
banner
उस्मान

उस्मान

मालकाचे नाव
ओंकार गोसावी ,गणेश शेठ लोगले
पत्ता
दहिवडी, माण, सातारा
जात
खिलार
खांदा
डावी

फोटो

photo

पुरस्कार

  • बारामती,झरे,विटा
  • ऑल मुंबई बिनजोड

तुमच्या बैलाची नोंद करा