logo
banner
बंड्या

बंड्या

मालकाचे नाव
अतुल भोसले
पत्ता
करंजखोप, कोरेगाव, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
राजू ड्रायव्हर सुरुलकर
खांदा
दोन्ही खांदी पब्लिक फिट
दोन्ही खांदी पब्लिक ला ठाम पळतो. 15 मैदान फायनल चा मानकरी.

फोटो

photo

पुरस्कार

15 मैदान फायनल केल्या आहेत

तुमच्या बैलाची नोंद करा