logo
banner
सुंदर

सुंदर

टोपण नाव
बुचा सुंदर
मालकाचे नाव
सुरज जाधव
पत्ता
वलवण, आटपाडी, सांगली
जात
मैसूरी दुगल
ड्राइवर
सागर ड्राइवर राजमाची. खेचा ड्राइवर राजमाची. बबन ड्राइवर रेणावी. मामा ड्राइवर विरवाडे
खांदा
उजवी खांदा
उजवी खादा फुल स्पीड

फोटो

photo
photo
photo
photo

पुरस्कार

खरसुंडी केसरी 1. अजित दादा केसरी गट पास. पेडगाव मैदान गट पास. वांगी भूड लेंगरे मायणी पारे आळसंद खानापूर गुलालचा मानकरी..

तुमच्या बैलाची नोंद करा