logo
banner
सर्जा शेठ

सर्जा शेठ

मालकाचे नाव
पै.तन्या पवार
पत्ता
टिटवेवाडी, सातारा
जात
काजली खिल्लार
ड्राइवर
बाळू ड्राइवर
खांदा
दोन्ही खांदी
उजवी खंडी फुल्ल स्पीड आहे. सुट्टी सुद्धा शांत पणे होते.

पुरस्कार

  • अंगापूर
  • माउली सातारा
  • वाई

तुमच्या बैलाची नोंद करा