logo
banner
छोटा लक्ष्या

छोटा लक्ष्या

टोपण नाव
नखऱ्या
मालकाचे नाव
सचिन दादा काकडे, प्रवीण काका काकडे
पत्ता
वडकी, हवाली, पुणे
जात
खिल्लार
ड्राइवर
सोन्या ड्रायव्हर खटाव
खांदा
उजवी
बैल गौतम भैया काकडे यांच्या दवणीतला बैल आहे बैलाला स्पीड आहे

तुमच्या बैलाची नोंद करा