logo
banner
खंड्या 5717

खंड्या 5717

मालकाचे नाव
किरण पाटील जगताप
पत्ता
गाढेगाव, पैठण, छत्रपती संभाजी नगर
जात
गावरान
ड्राइवर
सचिन उबाळे
खांदा
चारही खांदी
बिनजोड व शंकरपटामधे 6.30 सेंकद सेंकदाचा बादशहा व घोडा बैल मध्ये पब्लिक वर पळतो.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

बिडकीन,वडोद वाडी,गाधीली,माळीघोगरगाव,भोयगाव,सलबतपुर

तुमच्या बैलाची नोंद करा