logo
banner
गोट्या

गोट्या

मालकाचे नाव
विनायक दरेकर
पत्ता
शेटफळ हवेली, इंदापुर, पुणे
जात
गावठी
ड्राइवर
बाळासाहेब चव्हाण
खांदा
दोन्ही खांदी
तो पलण्याच्या बाबतीत खुप रागीट आहे. दिसायला लहान पण पळायला अतिशय वेगवान.

फोटो

photo

पुरस्कार

बिनजोड चा मानकारी

तुमच्या बैलाची नोंद करा