logo
banner
सुंदर

सुंदर

मालकाचे नाव
वैभव कदम (धर्मा)
पत्ता
अहिरवाडी, वाळवा, सांगली
जात
खिल्लार
ड्राइवर
सोन्या ड्रायवर खेड
खांदा
दोन्ही खादी
बैल शांत आहे मारका नाही.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • मुंबई बिनजोड

तुमच्या बैलाची नोंद करा