logo
banner
तेज्या

तेज्या

मालकाचे नाव
कुमार गुंजेश शिरीषशेठ भोईर
पत्ता
कुंभारखान पाडा, कल्याण डोंबिवली, ठाणे
जात
धनगरी खिल्लार क्रॉस
खांदा
डावी उजवी पब्लिक
बैलं दिसायला येवढं देखणा नाही पण पाळायला टॉप स्पीड . बैलं सुट्टी एक फास्ट आणि शिस्थ पद्धतीचे.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • पुसेगाव एक नंबर मानकरी .
  • अभिमन्यू केशरी एक नंबर चा मानकरी .
  • बिनजोड तर 100 हून अधिक केलं आहेत . आणि सर्व टॉप ची मारली आहेत

तुमच्या बैलाची नोंद करा