logo
banner
रावश्या

रावश्या

टोपण नाव
सोन्या
मालकाचे नाव
विनायक कुंभार
पत्ता
तांदुळवाडी, माळशिरस, सोलापूर
जात
खिल्लार
ड्राइवर
रूषी ड्रायव्हर
खांदा
दोन्ही बाजू

पुरस्कार

तांदूळवाडी केसरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा