logo
banner
कॅसेट

कॅसेट

टोपण नाव
2213
मालकाचे नाव
नितीन पाटील
पत्ता
बेलवली, पनवेल, रायगड
जात
खिल्लार मैसूर
खांदा
4 खांदी
4 दाती. 4 ही खानदी पळतो.

फोटो

photo

पुरस्कार

मुंबईत सलग 14 बिंजोड शर्यती विजयी.

तुमच्या बैलाची नोंद करा