logo
banner
गेम चेंजर परशा

गेम चेंजर परशा

मालकाचे नाव
रोहन आप्पा मोहिते सरकार
पत्ता
वडियेरायबाग, कडेगांव, सांगली
जात
धनगरी खिल्लार
ड्राइवर
सुनील ड्रायवर वांगी, विजय ड्रायवर कण्हेरखेड
खांदा
दोन्ही खांदी आतून बाहेरून
नागठाणे मैदान महाराष्ट्र केसरी किताब आणि बैल मोठ्या बैलांन सोबत पळलेला आहे.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

  • नागठाणे मैदान
  • वडकी मैदान
  • तांबवे मैदान
  • वडुज मैदान
  • वांगी मैदान
  • साप मैदान
  • खंबाळे मैदान
  • विटा मैदान

तुमच्या बैलाची नोंद करा