logo
banner
प्रधान

प्रधान

मालकाचे नाव
ऋग्वेद विजय पाटील
पत्ता
पेठ, वाळवा, सांगली
जात
खिल्लार
ड्राइवर
बाळू ड्रायव्हर
खांदा
दोन्हीं खांदी
डावा खांदा फिट आतून बाहेरून.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

  • महाराष्ट्रतातील नामाकीत बैलाची गाडी मारली

तुमच्या बैलाची नोंद करा