logo
banner
खंड्या

खंड्या

टोपण नाव
खंडू शेठ
मालकाचे नाव
वैभव शिरतोडे
वय
आदत
पत्ता
खंबाळे भाळवणी, खानापूर विटा, सांगली
जात
खिलार काजळी
ड्राइवर
सुशांत पलूसकर,बबन रेणाविकर, सुरज भेंडावडेकर, गणेश आळसंदकर
खांदा
4 खांदी फिट
खंबाळे करांचा लाडका खंड्या अशी आदत वासराची ओळख आहे. Contact 9325743585

फोटो

photo

पुरस्कार

  • लिंबमैदान - 1 नंबर
  • सूर्याची वाडी - 6 नंबर
  • शेरे मैदान (थोरातमाळ) - 1 नंबर
  • विटा मैदान विघ्नहर्ता केसरी - 1 नंबर
  • कुंभार गाव मैदान - 1 नंबर
  • बिनजोड मैदान - 7

तुमच्या बैलाची नोंद करा