logo
banner
शार्दुल

शार्दुल

मालकाचे नाव
भाऊसाहेब भुजबळ
पत्ता
शिरसटवाडी, इंदापूर, पुणे
जात
म्हैसूर
ड्राइवर
बुट्टा ड्रायव्हर गुनावरे
खांदा
दोन्ही खांदी फिट
दोन्ही खांदि फुल स्पीड पळतो, दोन्हीं खांदि पब्लिक ने पळतो

फोटो

photo

पुरस्कार

  • बादलेवाडी 1no चा मानकरी
  • मोरगाव मैदानात 2no चा मानकरी
  • पिटकेश्वर फायनल चा मानकरी
  • हन्नुर 1no चा मानकरी
  • असे बरेच फायनल

तुमच्या बैलाची नोंद करा