logo
banner
राजा ४१

राजा ४१

मालकाचे नाव
राजा ग्रुप ढवळेवाडी
पत्ता
ढवळेवाडी, फलटण, सातारा
जात
खिल्लार
खांदा
उजवी
धावण्यात वेगवान तीक्ष्ण नजर आदत किंग ढवळेवाडी कराचा व्हाइट कॉलर राजा .

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा