logo
banner
All राऊंडर

All राऊंडर

टोपण नाव
चिक्या
मालकाचे नाव
संजय शेठ यादव
पत्ता
रेणावी, खानापूर, सांगली
जात
धनगरी खिल्लार
ड्राइवर
रमेश ड्राइवर शिराळा,दादा लेंगरे, बबन रेणावी
खांदा
4 खांदी
दोन्ही खांदि कडेने वासरू. शांत सुट्टी ला.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • आळसंद केसरी
  • रेवानगर केसरी
  • रेवनगाव(धोंडगेवाडी) केसरी
  • पठारवाडी

तुमच्या बैलाची नोंद करा