logo
banner
गोट्या

गोट्या

टोपण नाव
भाई
मालकाचे नाव
संग्राम उदयसिंह पाटील
पत्ता
ओगलेवाडी, कराड, सातारा
जात
धनगरी खिलार
ड्राइवर
सोन्या ड्राइवर आबईचीवाडी
खांदा
उजवा खांदा आतुन
पाच वेळा हिंदकेसरी मैदान चा माणकरी

फोटो

photo

पुरस्कार

पुसेगाव,पेडगाव,कोरेगाव

तुमच्या बैलाची नोंद करा