logo
banner
रावण

रावण

टोपण नाव
भूत
मालकाचे नाव
आकाश मायने
पत्ता
देवराष्ट्रे, कडेगाव, सांगली
जात
म्हैसुरी
ड्राइवर
सोन्या ड्राइवर कुंभारगाव
खांदा
उजवी फिट आतून बाहेरून
बैल उजवीने बाहेरून आणि आतून फुल्ल स्पीड मध्ये पळतो. डावी ने पळतो पण स्पीड जरा कमी येते.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • वाटेगाव
  • नसिंगपूर
  • देवराष्ट्रे
  • तडसर तीन फेरे मैदान

तुमच्या बैलाची नोंद करा