logo
banner
पिस्तुल

पिस्तुल

टोपण नाव
पिस्तुल
मालकाचे नाव
श्री.संतोष मालोदे पाटील
पत्ता
आखतवाडा, खुलताबाद, छत्रपती संभाजी नगर
जात
म्हेसुर बेरड कोसा खिलार मध्ये
ड्राइवर
संतोष पाटील
खांदा
उजव्या
पिस्तुल हा उजव्या खांदी पळतो मारत नाही

पुरस्कार

घोडा बैलाच्या 5 शर्यती जिंकला आहे

तुमच्या बैलाची नोंद करा