logo
banner
महाद्या

महाद्या

मालकाचे नाव
बबलू पाटील
पत्ता
कुरबावी, माळशिरस, सोलापूर
जात
खिल्लार
ड्राइवर
चैतन, लखन ड्रायवर
खांदा
डावी
दुसा खोंड आहे. खूप शांत आहे. मैदानात गेल्यावर त्याला किती पाळावे हे कळत नाही.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

  • गुरसाळे खटाव एक नंबर
  • हांडेवाडी पुणे चार नंबर
  • मलवडी चार नंबर
  • तरडफ दोन नंबर
  • विटा दोन नंबर
  • कारुंडे फाटी एक नंबर

तुमच्या बैलाची नोंद करा