logo
banner
मखमल

मखमल

मालकाचे नाव
वैभव जयवंत माने
पत्ता
नेरले, वाळवा, सांगली
जात
खिल्लार
ड्राइवर
जगू, सावळा,अमोल,अवधूत
खांदा
दोन्ही खांदी

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा