logo
banner
नंद्या भाई

नंद्या भाई

मालकाचे नाव
बळवंत खाशाबा जाधव
पत्ता
सैदापूर, कराड, सातारा
जात
म्हैसुरी खिल्लार क्रॉस
ड्राइवर
सोमा ड्रायव्हर वाघेरी, विकास ड्रायव्हर वाघेरी
खांदा
चारी खांदी डावी फिट

फोटो

photo

पुरस्कार

  • तांबवे मैदान सलग तीन वेळा एक नंबर
  • आमदार केसरी कोरेगाव चार नंबर
  • हजारमाची मैदान एक नंबर

तुमच्या बैलाची नोंद करा