logo
banner
बादल

बादल

मालकाचे नाव
बंटी आप्पा सावंत, सार्थक दादा सावंत
पत्ता
गोडुंब्रे, मावळ, पुणे
जात
बेरड म्हैसूर
ड्राइवर
काका ड्रायवर खेड शिवापुरकर
खांदा
दोन्ही खांदे आतुन
बैल हा मावळ तालुक्यात गोडुब्रे चा बादल या नावाने फेमस आहे . बेलाचे सात गुलाल झाले आहेत.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

  • बिनजोड,
  • गुजरवाडी १
  • करंजगाव २
  • वेहेरगाव १
  • धामणे २

तुमच्या बैलाची नोंद करा