logo
banner
रगील 1760

रगील 1760

टोपण नाव
MH 11
मालकाचे नाव
उत्तम निर्मळ
पत्ता
निढळ, खटाव, सातारा
जात
कोकण गावरान
ड्राइवर
सुरज पवारवाडी
खांदा
दोन्हीं खांदा आतून
दोन्ही खांदा आतून पाळतो.

पुरस्कार

लहान मैदान विजय.

तुमच्या बैलाची नोंद करा