logo
banner
छोटा मथूर

छोटा मथूर

टोपण नाव
नंदी
मालकाचे नाव
अण्णा साहेब अहेर
पत्ता
चिखली, हवेली, पुणे
जात
साहीवाल
बैल साहीवाल जातीचा आहे तो बकासुर गत धावतो तो आत्ता ५ महिन्याचा आहे.

तुमच्या बैलाची नोंद करा