logo
banner
महाराज

महाराज

मालकाचे नाव
अमोल गायकवाड
पत्ता
कुंडल, पलुस, सांगली
जात
खिलार मैसुरी
खांदा
दोन्ही खांदी
बैल आता दोन दात आहे चारी खांदी आतून बाहेरून पळतो.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

वाळवा, पलुस,ऐतगाव

तुमच्या बैलाची नोंद करा