logo
banner
मस्तान

मस्तान

टोपण नाव
बाळ्या
मालकाचे नाव
पांडा ठोंबरे, मयुर ठोंबरे
पत्ता
मायणी, खटाव, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
पांडा ड्राइवर मायणी, सोमा ड्राइवर तरडपकर,सोमा ड्राइवर तासगांव
खांदा
4 खांदी
पब्लिक ने डावा खांदा फिट उजवा आतुन बाहेरुन फिट.

फोटो

photo

पुरस्कार

 • येरेलवाड़ी 1 नंबर
 • पाचवड 1 नंबर
 • मायणी 1 नंबर
 • करवडी 1 नंबर
 • घरनिकी 2 नंबर
 • करवडी 2 नंबर
 • खटाव 2 नंबर
 • गारलेवाड़ी 3 नंबर
 • अंगापुर केशरी 7 नंबर
 • जायगाव केशरी 5 नंबर
 • मायनी आमदार केशरी 2 नंबर

तुमच्या बैलाची नोंद करा