logo
banner
बादल सुंदर

बादल सुंदर

मालकाचे नाव
हारसिंग मनोहर राठोड
पत्ता
लोंजे, चाळीसगाव, जळगाव
जात
गावरान खिल्लार
ड्राइवर
जिता राठोड
खांदा
डावी
बैल सिंग सारखे आहेत व रंग पांढरा व मुर्गा आहेत.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा