logo
banner
सर्जा

सर्जा

मालकाचे नाव
विशाल पवार
पत्ता
तलवाडा, वैजापूर, छत्रपती संभाजी नगर
जात
गावरान खिल्लार
ड्राइवर
विशाल
खांदा
डावा
अतिशय गरीब कोणालाही मारणार नाही अतिशय शांत पाळण्याला झेप घेणारा

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा