logo
banner
गल्लास

गल्लास

मालकाचे नाव
सनी बाबा शिवडे
पत्ता
शिवडे, कराड, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
अनिल ड्राइवर निनाम
खांदा
दोन्ही बाजू पब्लिक

फोटो

photo
photo
photo
photo
photo

पुरस्कार

  • (3) 1 नंबर चा मानकरी
  • (2) फायनल झाली नाही

तुमच्या बैलाची नोंद करा