logo
banner
हिरा

हिरा

टोपण नाव
Kaju
मालकाचे नाव
यशराज सोनावणे, दादासो मोहिते
पत्ता
नागठाणे, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
अप्पा ड्रायवर लोणी
खांदा
दोनी खांदी आतून
सुट्टीला निट उभ राहणे. कोणालाही मारत नाही

फोटो

photo

पुरस्कार

  • 4 नंबर चा मानकरी
  • दोन वेळा फायनल झाली नाही.

तुमच्या बैलाची नोंद करा