logo
banner
बकासूर

बकासूर

टोपण नाव
सरपंच
मालकाचे नाव
मोहिल धुमाळ
पत्ता
मुळशी, पुणे
जात
खिल्लार
ड्राइवर
विट्टल बुधकर आणि वैभव साळुंखे
बकासुर उर्फ सरपंच हा पुणे जिल्ह्यातील मुळशी ह्या तालुक्यातील मोहिल धुमाळ ह्यांचा बैल. बकासुर हा आधी सरपंच ह्या नावाने ओळखला जायचा. बकासुर हा खिलार जातीचा असून ४ दाती आहे. विट्टल बुधकर आणि वैभव साळुंखे हे बकासूरच्या गाडीचे ड्राइवर आहेत.

फोटो

photo
photo
photo

पुरस्कार

तुमच्या बैलाची नोंद करा