logo
banner
₹ १००

सातारा केसरी - पळशी

निकाल

प्रथम क्रमांक: बकासुर आणि बलमा
द्वितीय क्रमांक: फौजी ग्रुप, बुलढाणा
तिसरा क्रमांक: मास्टर ग्रुप, कर्जत

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ ९९,९९९
व्दितीय क्रमांक
₹ ६९,९९९
तृतीय क्रमांक
₹ ४४,४४४
चतुर्थ क्रमांक
₹ २२,२२२
पाचवा क्रमांक
₹ ११,१११
सहावा क्रमांक
₹ ७,७७७
सातवा क्रमांक
₹ ५,५५५

फोटो

photo

नियम

  • आदत - बैल व ओपन चे गट व सेमी वेगवेगळे होतील.
  • जेवढे सेमी फायनल वाढतील त्यांसाठी फायनल च्या बक्षीसात वाढ केली जाईल ( उत्तेजनार्थ.क्र )
  • बैल मालकांनी आपल्या बैलाचा फोटो मैदानात येताना घेऊन येणे सक्तीचे राहील.
  • सकाळी 8 ते 9 पर्यंत प्रवेश फी रु.१००/-
  • सकाळी 9 नंतर प्रवेश फी रु.९९९/-

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा