logo
banner
प्रवेश मोफत

भव्य बैलगाडा शर्यत मौजे पेडगांव

निकाल

  1. प्रथम क्रमांक - बकासुर व बलमा
  2. द्वितीय क्रमांक: पिस्टन

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ ८१,०००
व्दितीय क्रमांक
₹ ६१,०००
तृतीय क्रमांक
₹ ४१,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ ३१,०००
पाचवा क्रमांक
₹ २१,०००
सहावा क्रमांक
₹ ११,०००
सातवा क्रमांक
₹ ७,०००
आठवा क्रमांक
₹ ५,०००

फोटो

photo

नियम

  • मैदान सकाळी ०८ वाजता चालु होणार
  • सकाळी ०९ वाजे पर्यंत प्रवेश फी मोफत
  • ०९ ते११ प्रवेश फी ८०० /- रु. राहील
  • ११ वा. नाव नोंद बंद राहील

महाराष्ट्रातील नामांकीत मैदान पेडगाव

इतर तपशील

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा