logo
banner
सोन्या

सोन्या

टोपण नाव
3399
मालकाचे नाव
सचिन वायदंडे (फौजी)
पत्ता
विसापुर, खटाव, सातारा
जात
मैसुरी क्रॉस
ड्राइवर
सुमित पाटोळे किन्हई (गुंडा ड्राईव्हर),तात्या ड्राईव्हर (तासगाव)
खांदा
दोन्ही खांदी

फोटो

photo
photo
photo

पुरस्कार

  • दहिवडी
  • भोसरे
  • धारपुडी
  • दरुज
  • बिनजोड
  • खटाव (भुरकवडी)

तुमच्या बैलाची नोंद करा