logo
banner
लकी

लकी

मालकाचे नाव
सुरज गणपत दगडे
पत्ता
बावधन, मुळशी, पुणे
जात
धनगरी खिल्लार
ड्राइवर
मन्या ड्रायव्हर मुळशीवाला व वैभव ड्रायव्हर सुस
खांदा
दोन्ही खादी आतुन

फोटो

photo
photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा