logo
banner
वादळ

वादळ

मालकाचे नाव
राजू शेठ घरत (वळक - पेण)
पत्ता
वाळक, पेण, रायगड
जात
म्हैसूरी
ड्राइवर
अक्षय - बंट्या
खांदा
उजवा

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा