logo
banner
बारश्या

बारश्या

मालकाचे नाव
बंडू पाटील (मुटकलवाडी)
पत्ता
मुटकलवाडी, शाहुवाडी, कोल्हापूर
जात
धनगरी खिल्लार
ड्राइवर
कोकण केसरी राजू पाटील .महीपती पाटील बाबू डायवर
खांदा
डावी बाजू

फोटो

photo

पुरस्कार

  • आवतूर ला 2 नंबरचा मानकरी
  • यालूर ला 3 नंबरचा मानकरी
  • परळे ला 4 नंबरचा मानकारी
  • मनोली ला 2 नंबरचा मानकारी

तुमच्या बैलाची नोंद करा