logo
banner
रोमण

रोमण

मालकाचे नाव
बबन दादा ल्हासुर्णे
पत्ता
ल्हासुर्णे, कोरेगाव, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
मयुर ड्राइवर
खांदा
उजवी साईड
बैल घरी एकदम शांत पण मैदान एकदा गेला की त्याला समजत नाही किती पळावे रोमण हा एकमेव बैल असा आहे की त्याला लहान मुले त्याच्या भवती खेळतात

फोटो

photo

पुरस्कार

 • जरेवाडी मैदान सातारा केसरी
 • ल्हासुर्णे मैदान
 • दुधनवाडी मैदान
 • निगडी मैदान
 • भांदे मैदान
 • दहिवडी मैदान
 • लोणंद महाराष्ट्र केसरी
 • असवली मैदान
 • वाठार स्टेशन मैदान महाराष्ट्र केसरी
 • औंध मैदान
 • कोरेगाव मैदान हिन्दुह्दयसम्राट केसरी
 • पठारवाडी मैदान आमदार केसरी
 • वांगी मैदान
 • अंहिरे मैदान
 • नागाचे कुमठे मैदान
 • बनपुरी मैदान
 • गुरसाळे मैदान
 • फुरसुंगी मैदान
 • सर्वात मोठे मैदान सांगली रूस्तम ए हिंदकेसरी
 • विटा मैदान
 • फलटण मैदान महाराष्ट्र केसरी
 • वारुजी मैदान सत्यजित केसरी
 • पुसेगाव (मोळ) मैदान
 • कुमठे मैदान

तुमच्या बैलाची नोंद करा