logo
banner
सोन्या

सोन्या

मालकाचे नाव
मनोज वाघमारे
पत्ता
पिटापुर, अक्कलकोट, सोलापूर
जात
खिल्लार
ड्राइवर
प्रतीक
खांदा
दोन्ही खांदी

फोटो

photo

पुरस्कार

  • हन्नूर केसरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा