logo
banner
शुगर

शुगर

मालकाचे नाव
रंगा फॅन क्लब पिसोळी
पत्ता
उंड्री पिसोळी, हवेली, पुणे
जात
मैसुरी खिल्लार
ड्राइवर
नचिकेत ड्रायव्हर
खांदा
चारी खांदी
बैल हा थोडा रागीट आहे. बैलाला खाली तळ आहे आणि तोंडाला लय वाढतो.

तुमच्या बैलाची नोंद करा