logo
banner
सोन्या

सोन्या

मालकाचे नाव
जालिंदर काळे
पत्ता
मनव, कराड, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
दत्ता ड्रायव्हर
खांदा
उजवा
उजवी साईड फिट पब्लिक किंग

फोटो

photo
photo
photo
photo
photo

पुरस्कार

  • पेट नाका सुरुल 2 नंबर
  • धुमाळ वाडी 2 नंबर
  • नेर्ले 3 नंबर
  • ओंड 3 नंबर
  • ओंडोशी
  • सुरूल
  • करवडी binod

तुमच्या बैलाची नोंद करा