logo
banner
शिवा

शिवा

मालकाचे नाव
रणजित रुपनवर
पत्ता
एकशिव, माळशिरस, सोलापूर
जात
खिल्लार
ड्राइवर
चैतन्य ड्रायवर
खांदा
उजवी फिट

फोटो

photo

पुरस्कार

  • एकशिव गट पास
  • पांगरी गट पास

तुमच्या बैलाची नोंद करा