logo
banner
बुलेटराजा

बुलेटराजा

टोपण नाव
राजा
मालकाचे नाव
जगन जोशी
पत्ता
माणेरे गाव, अंबरनाथ, ठाणे
जात
खिल्लार
ड्राइवर
आदित्य जोशी
खांदा
डावी ( पब्लिक साईड )
पब्लिक साईड न बैल जास्त वाढून पळतोय. घरचा साज बुलेटराजा & चिमन्या.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा