logo
banner
पिंट्या

पिंट्या

मालकाचे नाव
नवनाथ पवार
पत्ता
गुजरवाडी, पाटण, सातारा
जात
धनगरी खिल्लार
ड्राइवर
विकास ड्राइवर
खांदा
डावी
बैल हा डावी खांदी फिट आहे

पुरस्कार

पहिल मैदान गट पास येरवले विंग

तुमच्या बैलाची नोंद करा