logo
banner
श्री

श्री

मालकाचे नाव
मा.सरपंच अर्जुन (आण्णा) शेवाळे, म्हासोली
पत्ता
म्हासोली, कराड, सातारा
जात
धनगर खिल्लार
ड्राइवर
हिंदकेसरी अमर ड्रायव्हर, ओंडकर
खांदा
दोन्ही खांदी आतून, डावा खांदा बाहेरून
स्वभावाने शांत. मारहाण चालत नाही.

फोटो

photo

पुरस्कार

तुमच्या बैलाची नोंद करा