logo
banner
लक्ष्या

लक्ष्या

मालकाचे नाव
कुंदन निकम
पत्ता
तडसर, कडेगाव, सांगली
जात
कोस खिल्लार
ड्राइवर
शैलेश ड्राइवर
खांदा
दोन्ही खांदी बाहेरून
फुल्ल स्पीड दोनी खांदी

फोटो

photo

पुरस्कार

पेट नका तडसर

तुमच्या बैलाची नोंद करा