logo
banner
चिमण्या ८०७७

चिमण्या ८०७७

टोपण नाव
हाऊ
मालकाचे नाव
दिपक चंदनसे
पत्ता
गांधेली, संभाजी नगर, छत्रपती संभाजी नगर
जात
बेरड खिल्लार
ड्राइवर
चित्र्या ३६३६
खांदा
उजवी
  1. अदात किंग चिमण्या ८०७७
  2. काळा कलर
  3. उजवी
  4. बेरड खिल्लार

पुरस्कार

  1. शंकर पट गांधेली 6:20 सेकंड
  2. गाडीवाट 6:24 सेकंड
  3. बीडकीन 6:40

तुमच्या बैलाची नोंद करा