logo
banner
सावकार

सावकार

टोपण नाव
नादर
मालकाचे नाव
अर्जुन शेठ शिंदे
पत्ता
लेंगरे, खानापूर, सांगली
जात
मैसूरी
ड्राइवर
रमेश ड्राइवर शिराळा,बबन रेणावी,दादा लेंगरे
खांदा
दोन्ही खांदी
रागीट स्वभाव, शांत सुट्टीला.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • दहिवडी मैदान
  • रेवणगाव मैदान
  • तांबवे मैदान
  • साळशिरंबे मैदान
  • रेठरे मैदान
  • विटा रेवानगर मैदान
  • घोटी बू.मैदान

तुमच्या बैलाची नोंद करा